PROJECTEN

waterbodemonderzoek Kaloothaven

In opdracht van North Sea Port hebben wij een onderzoek uitgevoerd nabij de kade van AWT in de Kaloothaven Vlissingen.

Geologische expeditie Groenland

In 2016 hebben wij deelgenomen aan een geologische onderzoeksexpeditie in Groenland.

Waterbodemonderzoek Baarn

Voor waterschap Vallei en Veluwe hebben wij een kwantitatief en kwalitatief waterbodmeonderzoek uitgevoerd in een aantal watergangen in het stedelijk gebied van Baarn.

Adviesdiensten baggerwerk Gorinchem

In opdracht van gemeente Gorinchem hebben wij alle adviesdiensten rond de baggerwerkzaamheden in de voorhaven verzorgd.

Langsdammen en Boven Rijn

In opdracht van Rijkswaterstaat CIV voeren wij in combimnatie met Baggerbedrijf de Boer hydrografische en stromingsmetingen uit in de Boven Rijn bij de grens met Duitsland en ter hoogte van de Langsdammen bij Tiel.

Risicobeoordeling Curaçao

Wij hebben een risicobeoordeling uitgevoerd naar een bodem en waterbodemverontreiniging voor de locatie in Curaçao. 

Baggerdepot Hollandsch Diep

Voor onze opdrachtgever Bagger- en Aannemingsmij. Van der Kamp/Baggerbedrijf de Boer voeren wij diverse monitoringswerkzaamheden uit.

Onderhoudscontract perceel Zeeland

Wij zijn betrokken bij het onderhoudscontract voor baggeren van de havens in Terneuzen, Hansweert, Vlissingen en Breskens. 

La Selune, Normandië

Voor de Nederlandse aannemer hebben wij onderzoek uitgevoerd naar de samenstelling van de baggerspecie.

waterbodemonderzoek Lauwersoog

Voor een van onze opdrachtgevers in het noorden van het land voeren wij waterbodemonderzoeken uit in de haven van Lauwersoog. 

Grand Harbour

Voor Infrastructure Malta hebben wij een waterbodemonderzoek uitgevoerd in de Grand Harbour. Na een selectie..

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019