Onze projecten

Waterbodemonderzoek Baarn

Voor waterschap Vallei en Veluwe hebben wij een kwantitatief en kwalitatief waterbodmeonderzoek uitgevoerd in een aantal watergangen in het stedelijk gebied van Baarn. Voorafgaande aan het onderzoek is een vooronderzoek uitgevoerd conform de vigerende norm. Tegelijk met het veldwerk voor het milieuhygienisch onderzoek zijn ook profielen gemeten om de hoeveelheid bagger in beeld te brengen.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019