Onze diensten

Onderzoek

Water, klimaat en bodem zijn onmisbaar voor het leven op aarde. Ingrepen in de abiotische factoren kunnen invloed hebben op de leefomstandigheden voor planten, dieren en mensen. 

Wij gebruiken onder andere fossiele grondstoffen voor het opwekken van energie en grondwater om drinkwater van te maken. De bodem dient als belangrijke onderlegger voor onze voedselvoorziening. Kennisontwikkeling vindt tegelijkertijd plaats met specialisering, hierdoor ontstaan specialisten op allerlei vakgebieden. Er is veel kennis over de ecologie, hydrologie, bodemkunde en andere vakgebieden. Wanneer we wetenschappelijke vragen hebben brengen we deze onder bij specialisten. Hiermee vergroten we de kennis. Echter het is dan de vraag of we gedurende het traject de systeembenadering in de gaten blijven houden. Het één houdt verband met het andere. Het is juist die systeemgedachte die ons blijft boeien.  

Onze diensten

Projectmanagement

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij...

> contractmanagement
> omgevingsmanagement
> Projectmanagement

Detachering

Ondersteuning op locatie.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019