Onze diensten

Waterkwaliteitsmetingen

Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water wordt gestreefd naar een goede waterkwaliteit. De reductie van het gebruik van meststoffen in de laatste decennia begint haar vruchten af te werpen. We zijn er echter nog niet. Veel waterbodems zijn nog tijdbommen als het gaat om nutriënten. Stabilisatie van waterbodems gaat nog jaren duren. Ook vinden er nog altijd lokale lozingen of diffuse lozingen plaats, die een tijdelijke of structurele achteruitgang van de waterkwaliteit veroorzaken. Monitoring blijft dan ook nodig.

Instrumenten
Aquifer Advies heeft de beschikking over een OBS 3+ sensor voor het meten van troebelheid in NTU tot 2000 NTU. Daarnaast beschikken we over een OBS 3A waarmee we naast troebelheid ook de diepte, golfhoogte, golfperiode, temperatuur en de geleidbaarheid kunnen meten. De troebelheidsmeting van deze sensor gaat tot 4000 NTU.

Tevens heeft Aquifer Advies de beschikking over een Minos • X. Dit is een kleine multifunctionele verticale profiler. In het veld kunnen verschillende gekalibreerde sensor-koppen gewisseld worden naar behoefte, zonder het gehele instrument terug te sturen voor een herijking. Hoge snelheid 25Hz sampling zorgt voor een uitstekende data-resolutie. Minos • X kan worden besteld met 2 extra analoge kanalen of 1 extra digitaal kanaal voor gebruik metexterne sensoren, zoals opgeloste zuurstof.

Tijdens werkzaamheden
Naast reguliere monitoringen meten wij ook tijdens uitvoeringswerkzaamheden. Steeds vaker worden tijdens baggerwerken en kust- en oeverwerken oppervlaktewaterkwaliteitsmetingen vereist, bijvoorbeeld troebelheidsmetingen. Aquifer Advies kan deze metingen voor u uitvoeren waarbij wij voor troebelheid zowel de NTU-metingen verrichten als wel de relatie met zwevende stof berekenen.

Watermonsters 
Naast de sensoren kunnen we watermonsters nemen op verschillende dieptes met behulp van een Kemmerer watermonsternemer en kunnen we deze laten analyseren op de gewenste parameters of op standaard pakketten.

Onze diensten

Projectmanagement

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij...

> contractmanagement
> omgevingsmanagement
> Projectmanagement

Detachering

Ondersteuning op locatie.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019