Onze diensten

Systeemgerichte contractbeheersing

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij de insteek een systeemgerichte contractbeheersing is. Bij deze benadering wordt niet gekeken naar de traditionele onderdelen planvorming, ontwerp en uitvoering, maar wordt een project gezien als een verzameling van activiteiten die erop gericht zijn de eisen uit een  overeenkomst te bereiken en de risico's hierbij te beheersen. De opdrachtgever wil dus een contractbeheersing met een hoge mate van efficiëntie en effectiviteit. De opdrachtgever maakt voor het beheersen van het contract gebruik van het kwaliteitssysteem van de opdrachtnemer en voert de regie op afstand. Deze methode houdt ook in dat prestatieverklaringen kunnen worden gegenereerd en dus ook betalingen kunnen worden onder­bouwd. Leidende principes bij systeemgericht contractbeheersing zijn:

  • Klantvraag;

  • Systeemdenken;

  • Transparantie in keuzes;

  • Efficiency;

  • Prijs-kwaliteit verhouding;

  • Evenwicht in ontwerpvrijheid en afspraken;

  • Verificatie en validatie;

  • Samengaan met projectmanagementmethodieken;

  • Openheid in communicatie.

Systeemgericht contractbeheersing kan worden toegepast bij zowel D&C of E&C volgens UAV-gc als projecten waarbij DB(F)M-contracten en E&C onder de UAV


Projectmanagement
Voor het projectmanagement zijn diverse methodieken beschikbaar zoals Prince2, het projectmatig werken en het veel toegepaste IPM-model. Ze gaan over het algemeen goed samen met de systeemgerichte contractbeheersing. In het IPM-model zijn de managementactiviteiten logisch ondergebracht in projectmanagement, projectbeheersing en project ondersteuning. Binnen het projectmanagement zijn diverse rollen gedefinieerd als projectmanager, technisch manager, contractmanager en omgevingsmanager. Aquifer
Advies kan een aantal van die rollen voor u invullen. Naast de rollen van de projectmanagement (omgeving, project en contract) is de project beheersing een veel dynamischere rol binnen het IPM model. Projectbeheersing is met name sturing en is gebaseerd op risicobeheersing ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit. Van belang is hierbij dat alles zo SMART mogelijk verloopt.

Het projectmanagement betreft de onderdelen kwaliteitszorg, V&G management en eventueel organisatie- en documentmanagement. In een grafiek ziet dit er als volgt uit:

Onze diensten

Projectmanagement

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij...

> contractmanagement
> omgevingsmanagement
> Projectmanagement

Detachering

Ondersteuning op locatie.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019