Onze diensten

Omgevingsmanagement

De omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de interactie tussen het project en de totale projectomgeving. De omgevingsmanager heeft in de verschillende stadia van een project een andere rol. In de eerste verkennende fase van een project is het omgevingsmanagement gericht op relatiemanagement en het onderhouden van strategische contacten en regionale netwerkpartners. Tijdens de planvorming is er sprake van een gebiedsgerichte samenwerking waarbij in samenspraak ontwerpkeuzes gemaakt worden. Hierbij spelen de randvoorwaarden uit de projectomgeving een grote rol. Tijdens de realisatie is de rol van de omgevingsmanager meer gericht op het project specifieke omgevingsmanagement ofwel het realiseren van ruimtelijke en bestuurlijke randvoorwaarden. In veel gevallen zijn dit vergunningen, ontheffingen en meldingen, maar ook de communicatie met de stakeholders is in deze fase belangrijk. Tijdens de fase van beheer en onderhoud is het omgevingsmanagement meer servicegericht en dienen we als aanspreekpunt voor vragen en problemen.

Aquifer Advies begeleidt en ondersteunt bij de processen van alle voorkomende omgevingsfactoren ten behoeve van een goed procesverloop. Hierbij hoort het onderhouden van contacten met externe partijen zoals bijvoorbeeld de overheid, nutsinstellingen, bedrijven en bewoners. We bevorderen de samenwerking met de verschillende stakeholders in het project en houden rekening met de verschillende belangen. Daarnaast signaleren we knelpunten in processen en lossen we deze op in overleg met de projectmanager.

Activiteiten van een omgevingsmanager zijn onder andere:

  • Het bewaken van processen ten aanzien van de omgevingsfactoren in het ontwikkel- en uitvoeringsstadium.

  • Het aanvragen van vergunningen en de zorg voor de naleving vanuit de voorwaarden.

  • Onderhouden van contacten met externe partijen (overheid, nutsinstellingen, bedrijven, bewoners enzovoort)

  • Initiëren en organiseren van activiteiten op het gebied van communicatie zoals bijvoorbeeld bewonersavonden

  • Bevorderen van samenwerking met de verschillende stakeholders in het project, rekening houdende met verschillende belangen.

  • Signaleren van knelpunten in processen met als doel het verbeteren van de procesgang gericht op de omgeving.

Onze diensten

Projectmanagement

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij...

> contractmanagement
> omgevingsmanagement
> Projectmanagement

Detachering

Ondersteuning op locatie.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019