Onze diensten

Waterbodemonderzoek

Wanneer er sprake is van baggerspecie dan is het van groot belang te weten waar de afzetmogelijkheden liggen. Het bepaald niet alleen in grote mate de financiële gevolgen, maar ook de hele logistiek rond een project en de uitvoeringsduur. Voor het bepalen van de afzetmogelijkheden is het altijd van belang te weten wat je gaat baggeren. Niet alleen de hoeveelheid materiaal, maar ook de samenstelling, dichtheid en de kwaliteit moet in beeld zijn. In het kader van het besluit bodemkwaliteit is een generiek beleid voor het hergebruik van specie opgesteld. Daarnaast kan de lokale overheid gebiedsspecifiek beleid formuleren. Hierbij is de Waterwet van toepassing.

Aquifer Advies kan aan de hand van een waterbodemonderzoek voor u vaststellen wat binnen de wet - en regelgeving de beste afzetmogelijkheden zijn voor de baggerspecie. Hierbij kijken wij ook naar alternatieve mogelijkheden.

Waterbodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5720. De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd onder de BRL SIKB 2000, protocol 2003. Wij verzorgen dit waterbodemonderzoek door samen te werken met specialisten op dit gebied

Onze diensten

Downloads vibrocore

> Waterbodemonderzoek (NL)

> Sediment sampling (EN)

> Gewässerbodenuntersuchung (DE)

> L’étude des sédimnts aquatiques (FR)

> Sondeos en el fondo marino (ES)

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019