Onze diensten

Reologisch onderzoek

De reologie is het vakgebied waarin fysische stromingseigenschappen van materialen zoals slib wordt bestu­deert. Reologische eigenschappen van slib zijn oa. schuifweerstand, verdringingsweerstand en viscositeit. Samen met andere parameters bepalen deze de weerstand van slib. Met behulp van een graviprobe kan de weerstand van slib bij indringing worden gemeten en de laagsgewijze opbouw van slib bepaald worden. De graviprobe is een meetinstrument dat onder vrij verval het sediment binnendringt. De opgebouwde snelheid in het water als gevolg van de zwaartekracht wordt vertraagd door de weerstand van het sediment. Tijdens het indringen in het sediment wordt de diepte, schuifweerstand en dichtheid gemeten met behulp van sensoren die in de probe bevestigt zijn. De zeer nauwkeurige resultaten kunnen direct uitgelezen worden. Het resultaat bestaat uit grafieken die hieronder weergegeven zijn. De gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • vaststellen van de nautische diepte;

  • nauwkeurige calculatie van projecten;

  • kostenoptimalisatie bij het voorbereiden van offshore constructies;

  • vaststellen van de vaste bodem

Deze metingen kunnen wij bijvoorbeeld vanaf een meetboot, goed combineren met multibeammetingen (dieptebeeld), waterbodemonderzoek (kwaliteit sediment), waterkwaliteitsonderzoek en eventueel ecologisch onderzoek.

Onze diensten

Projectmanagement

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij...

> contractmanagement
> omgevingsmanagement
> Projectmanagement

Detachering

Ondersteuning op locatie.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019