Onze diensten

Ecologisch onderzoek

Vanuit ons natuurlijk handelen zou je verwachten dat we verantwoordelijk met onze leefomgeving omgaan. Toch lijkt dit niet altijd het geval. De leefomgeving en de absolute aantallen van sommige beschermde planten- en dierensoorten neemt af. De flora- en faunawet zorgt ervoor dat we niet alleen verantwoordelijk omgaan met beschermde planten en dieren, maar dat we voor en tijdens de werkzaamheden nadenken over de consequenties van ons handelen met betrekking tot dieren en planten.

Bij veel waterbouwprojecten is ecologisch onderzoek nodig. Aquifer Advies kan dit onderzoek verzorgen. Voor een klein terrein kan een quickscan voldoende zijn. Voor grotere gebieden of, afhankelijk van het voorkomen van beschermde soorten, kan een natuurtoets nodig zijn. De onderzoeken kunnen leiden tot het aanvragen van een ontheffing en opstellen van een werkprotocol. Voor werkzaamheden in en naast Natura 2000 gebieden dient een voortoets of een passende beoordeling opgesteld te worden. Ook deze kunnen wij voor u verzorgen.

Naast de genoemde onderzoeken kunnen wij u de benodigde vergunningen of ontheffingen aanvragen.

Onze diensten

Downloads vibrocore

> Waterbodemonderzoek (NL)

> Sediment sampling (EN)

> Gewässerbodenuntersuchung (DE)

> L’étude des sédimnts aquatiques (FR)

> Sondeos en el fondo marino (ES)

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019