Onze diensten

Contractmanagement

Als contractmanager namens de opdrachtnemer neem je de verantwoordelijkheid voor de contractbeheersing vanaf het moment van aanbesteding binnen de vastgelegde randvoorwaarden tijd, geld, kwaliteit en risico.

De contractmanager is de beheerder van het contract en toetst op alle voorwaarden in het contract. Het contractbeheer start in feite met de aanbesteding. Vanuit de aanbesteding wordt de basis gelegd voor een goede contractbeheersing

Activiteiten van de contractmanager

  • Toetsing contract aan de opdracht

  • Zorgt voor contractbeheersing door producten/processen te toetsen aan vraagspecificatie

  • Verzorgt alle afspraken rondom inkoop en alle contacten met inkopers

  • Neemt besluiten over ter acceptatie aangeboden documenten

  • Beheert contracten, die afgesloten zijn met derden

Het IPM-model kan afhankelijk van de complexheid van het project bij de opdrachtnemer anders ingevuld worden. Met name bij meer routinematige werkzaamheden kan ervoor gekozen worden om sommige rollen te combineren of bij één persoon neer te leggen.

Onze diensten

Projectmanagement

Veel projecten worden tegenwoordig in uitvoering gebracht waarbij...

> contractmanagement
> omgevingsmanagement
> Projectmanagement

Detachering

Ondersteuning op locatie.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019