Onze projecten

Geologische expeditie Groenland

Aquifer Advies heeft in 2016 deelgenomen aan een geologische onderzoeksexpeditie in Groenland. De expeditie bestond uit een onderzoek naar het voorkomen en de verspreiding van diverse mineralen in het noordwesten van Groenland nabij het verlaten dorp Moriusaq. De expeditie werd uitgevoerd vanuit een basiskamp dat werd gevormd door het werkschip Kisaq (met verblijfs­accomodatie). Daarnaast werden enkele leegstaande huizen in het dorp Moriusaq bewoond door de landbodemonderzoekers. Het onderzoek werd uitgevoerd door GEUS, het geologisch instituut van Denemarken en Groenland, waar Aquifer Advies mee samenwerkte. Het gehele project bestond uit een geologische kartering, landbodemonderzoek, waterbodemonderzoek ondiep water en waterbodemonderzoek dieper water. Daarnaast is er georadaronderzoek op land en een seismisch onderzoek op het water uitgevoerd. Alles is ondersteund door een GPS specialist om de plaatsbe­paling op juiste wijze vast te leggen. Aquifer Advies heeft de waterbodemonderzoeken met behulp van de vibrocore uitgevoerd. Er is een prima resultaat bereikt en hebben we veel boringen kunnen uitvoeren. Het team bestond naast circa 12 specialisten uit drie fantastische begeleiders van het basiskamp te weten de schipper, zijn vrouw en hun assistent, die voor alle huishoudelijke zaken zorgde en die veel technische ondersteuning boden.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019