Onze projecten

Waterbodemonderzoek Lauwersoog

Voor een van onze opdrachtgevers in het noorden van het land voeren wij  waterbodemonderzoeken uit in de haven van Lauwersoog. Deze visserijhaven wordt jaarlijks gebaggerd. Uit de onderzoeks­resultaten bleek dat het verspreidbare slib was en dat ook de PFAS geen uitschieters weergaf waarna er direct een melding is gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Zo kon de aannemer vijf dagen na afronding van het waterbodemonderzoek al starten met de baggerwerkzaamheden.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019