Onze projecten

Waterbodemonderzoek Lauwersoog

Voor een van onze opdrachtgevers in het noorden van het land hebben wij wederom een waterbodemonderzoek in Lauwersoog verzorgd. Deze visserijhaven slibt snel vol en moet eens in de twee jaar gebaggerd worden. Uit de onderzoeks­resultaten bleek dat het verspreidbare slib was waarna er direct een melding is gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit. Zo kon de aannemer vijf dagen na afronding van het waterbodemonderzoek al starten met de baggerwerkzaamheden.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019