Onze projecten

Adviesdiensten baggerwerk Gorinchem

In opdracht van gemeente Gorinchem hebben wij alle adviesdiensten rond de baggerwerkzaamheden in de voorhaven verzorgd. Een en ander is in 2018 gestart met een waterbodemonderzoek. Later is dit waterbodemonderzoek aangevuld met een PFAS onderzoek. Voor het baggerwerk in de voorhaven, net buiten de Lingesluis, hebben wij een werkomschrijving opgesteld en een meervoudig onderhandse aanbesteding begeleid.

Voor de Linge, die door de Binnenstad stroomt, hebben wij een RAW bestek opgesteld. Ook voor dit werk, waar ook sprake was van verontreinigde baggerspecie, hebben wij een meervoudig onderhandse aanbesteding begeleid. Deze is gegund op basis van EMVI. De plannen van aanpak zijn beoordeeld door een deskundig team en is uiteindelijk gegund. Het werk is  inmiddels naar tevredenheid uitgevoerd.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019