Onze projecten

Onderhoudscontract perceel Zeeland

Aquifer Advies is betrokken bij het onderhoudscontract voor baggeren van de havens in Terneuzen, Hansweert, Vlissingen en Breskens. Onze opdrachtgever is Baggerbedrijf de Boer in combinatie met Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp B.V. Het betreft hier een contract op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB). Zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer is een organisatiestructuur volgens het IPM-model opgezet.

De volgende werkzaamheden heeft Aquifer Advies uitgevoerd:

  • Contractmanager gedurende de loop van het project alsmede taken van de procesbeheerder;
  • Opstellen van een herziening van het surveyplan;
  • Contactpersoon voor het uitvoeren waterbodemonderzoek;
  • Bijkomende werkzaamheden.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019