Onze projecten

Waterbodemonderzoek Kaloothaven

Voor onze opdrachtgever North Sea Port hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de baggerspecie ter plaatse van de kade bij Access World Terminals (AWT). AWT is voornemens flink uit te breiden op deze locatie een een nieuwe kade hoort daar ook bij. Er is op deze locatie circa 5 meter in de waterbodem geboord met de pulsboortechniek. Daarnaast is ook een deel van  de vaargeul bemonsterd. De verontreinigingen zijn afgeperkt zodat alle baggerspecie uitendelijke een bestemming heeft gekregen.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019