Onze projecten

Langsdammen en Boven Rijn

In opdracht van Rijkswaterstaat CIV voert de combinatie Aquifer Advies/Baggerbedrijf de Boer hydrografische en stromingsmetingen uit in de Boven Rijn bij de grens met Duitsland en ter hoogte van de Langsdammen bij Tiel. Aanleiding vormen de suppleties en de reguliere monitoring van de binnenwateren. Aquifer Advies voert als penvoerder het contractmanagement, omgevingsmanagement en het risicomanagement uit. Baggerbedrijf de Boer voert de peilingen uit. Een prima combinatie waarbij elkaars sterke kanten benut worden.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019