Our project

Onderhoudscontract zoete baggerwerk

Onze opdrachtgever, combinatie Bagger- en Aannemingsmij. Van der Kamp/Baggerbedrijf de Boer, heeft sinds mei 2013 een onderhoudscontract voor de vaargeulen in verschillende rivieren in Zuid-Holland. Zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer is een organisatiestructuur volgens het IPM-model opgezet. Het contract behelst het baggeronderhoud in de Dordtsche Kil, oversteek Moerdijk en de Nieuwe Merwede. Daarnaast voeren we aanvullende peilingen uit in diverse
rivieren en wordt de noordelijke voorhaven van de Volkeraksluizen op diepte gebracht.

Ten behoeve van groot transport over de Oude Maas zijn ook onderhoudsbaggerwerk­zaamheden uitgevoerd in de Oude Maas. Voor dit project zijn op vier locaties baggerwerkzaamheden verricht waarvoor Aquifer Advies de nodige vergunningen heeft geregeld.

Aquifer Advies voert de volgende werkzaamheden uit:

  • Opstellen deelplan vrijkomende materialen;
  • Opstellen deelplan flora & fauna;
  • Opstellen deelplan peilingen;
  • Nautisch werkplan Voorhaven Volkeraksluizen;
  • Verzorgen en uitvoeren van waterbodemonderzoeken;
  • Aanvragen van alle vergunningen en het bijhouden ervan;
  • Opstellen overeenkomst met depotbeheerder;
  • Omgevingsmanager voor het hele project.

Design and realization impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Consultancy 2019