Our project

Baggeren NIOZ haven

De NIOZ haven op Texel is een paar jaar geleden vernieuwd. De kade is verlegd en er zijn meer afmeerplaatsen gekomen. In 2015 is de NIOZ haven ook weer gebaggerd. Hiervoor is door Aquifer Advies een waterbodemonderzoek uitgevoerd en zijn alle vergunningen verzorgd. Aangezien de NIOZ haven grenst aan het NATURA 2000 gebied Waddenzee bleek het ook noodzakelijk een voortoets op te stellen en een depositie berekening uit te voeren. De depositie berekening is uitgevoerd met de Aerius Calculator en voor de voortoets is gebruik van data uit de Nationale Databank Flora en Fauna. (NDFF). Na goedkeuring zijn de baggerwerkzaamheden in de loop van 2015 uitgevoerd.

Design and realization impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Consultancy 2019