Our project

Spoedopdracht survey

Onder de raamovereenkomst hydrografie zijn onlangs drie locaties binnen zeer korte tijd hydrografisch in kaart gebracht. De aannemer voor de baggerwerkzaamheden stond al klaar om te beginnen bij de Sardijngeul, Oostgat Galgeput om de verondiepingen weg te nemen en het materiaal te storten in een nabij gelegen stortvak in de Westerschelde. Door zeer snel te acteren zijn net voor en net na de baggerwerkzaamheden peilingen verricht zonder dat de aannemer daar hinder van ondervond. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat CIV met behulp van een peilboot met multibeam. Hieronder is een uitsnede van het resultaat weergegeven.

Design and realization impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Consultancy 2019