Onze projecten

Waterbodemonderzoek watergangen Giessenlanden

In opdracht van de Gemeente Giessenlanden worden diverse watergangen bemonsterd en onderzocht die op de planning staan voor 2014-2015 om gebaggerd te worden. Hiertoe is een vooronderzoek uitgevoerd conform NEN-5717, zijn digitaal boorkaartjes vervaardigd en zijn Klic meldingen gedaan.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019