Onze projecten

Risicobeoordeling Curaçao

Aquifer Advies heeft een risicobeoordeling uitgevoerd naar een bodem en waterbodemverontreiniging voor de locatie in Curaçao. Het betreft een locatie langs het water waar in het verleden veel scheepvaart gerelateerde activiteiten hebben plaatsgevonden. De locatie wordt uitgebreid met een kade en een drijvend dok. Voor het afmeren van het dok zal de waterbodem worden gebaggerd. De onverharde bodem wordt deels afgedekt.

De verontreinigingen bestaan voornamelijk uit zware metalen. De risicobeoordeling is uitgevoerd conform de systematiek van de Circulaire bodemsanering. Tevens is gebruik gemaakt van het geautomatiseerde rekenmodel Sanscrit. Dit model is gebaseerd op de systematiek van de Circulaire bodemsanering.

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019