Onze diensten

Contractmanagement

Als contractmanager namens de opdrachtnemer neem je de verantwoordelijkheid voor de beheersing vanaf het moment van aanbesteding, contractbeheersing binnen de vastgelegde randvoorwaarden tijd, geld, kwaliteit en risico.
De contractmanager is de beheerder van het contract en toetst derhalve op alle voorwaarden in het contract. Het contractbeheer start in feite met de aanbesteding. Vanuit de aanbesteding wordt de basis gelegd voor een goed contract. Vaak is de contractbeheerder degene die betrokken is geweest bij dit project. In de praktijk werkt dit niet altijd zo. Dit is mede afhankelijk van de organisatiestructuur bij de opdrachtnemer.

Bij de opdrachtgever, veelal Rijkswaterstaat, worden de taken meer uitgevoerd volgens de RWS-standaarden.

Activiteiten van de contractmanager

  • Toetsing contract aan de opdracht

  • Zorgt voor contractbeheersing door producten/processen te toetsen aan vraagspecificatie

  • Verzorgt alle afspraken rondom inkoop en alle contacten met inkopers

  • Neemt besluiten over ter acceptatie aangeboden documenten

  • Beheert contracten, die afgesloten zijn met derden

Het IPM-model kan afhankelijk van de complexheid van het project bij de opdrachtnemer anders ingevuld worden. Met name bij meer routinematige werkzaamheden kan ervoor gekozen worden om sommige rollen te combineren of bij één persoon neer te leggen.

Onze diensten

Downloads vibrocore

> Waterbodemonderzoek (NL)

> Sediment sampling (EN)

> Gewässerbodenuntersuchung (DE)

> L’étude des sédimnts aquatiques (FR)

> Sondeos en el fondo marino (ES)

Ontwerp en realisatie impulsontwerpt.nl 
© Copyright Aquifer Advies 2019